Rapport Algemene Rekenkamer: reorganisatie Belastingdienst stokt

De vernieuwing bij de Belastingdienst stokt. Ook zullen de kosten van de reorganisatie nog tien jaar lang hoger zijn dan de financiële voordelen die de aanpak moet opleveren. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer, de instantie die controleert of de overheid haar geld correct uitgeeft.