Rechter: suppletieplicht in strijd met mensenrechten

Een ondernemer kan niet langer strafrechtelijk vervolgd of beboet worden als hij heeft verzuimd een onjuiste aangifte te melden. Dat blijkt uit een uitspraak van het Hof in een zaak tegen een Brabantse transportondernemer. Het Openbaar Ministerie vervolgde hem voor onjuist aangifte van de omzetbelasting en voor het ontduiken van de meldplicht. Dat schrijft het FD.

Suppletieplicht

Deze meldplicht, ook wel suppletieplicht, staat sinds 2012 in de wet en verplicht een ondernemer om een onjuiste aangifte alsnog te melden. Als hij dit niet doet, dan staat daar een boete op. Die boete komt bovenop de boete voor de onjuiste aangifte en is daarmee een extra stok achter de deur voor de Belastingdienst.

Mensenrechten

Het Hof stelt nu echter dat strafrechtelijke vervolging op basis van meldplicht nooit de bedoeling is geweest van de wetgever. Ook de meldplicht zelf en de boete die op grond daarvan kan worden opgelegd, zijn in strijd met het fundamenteel rechtsbeginsel. Het Hof verwijst naar het Europese Verdrag ter bescherming van de rechten van de mens. Hierin is een verbod opgenomen op zelfincriminatie, wat betekent dat iemand niet verplicht kan worden om zichzelf te beschuldigen. De plicht informatie te verstrekken aan de Belastingdienst is volgens de rechter dus in strijd met dat verbod.

  • Vond u dit bericht waardevol?
  • Ja   Nee
Share this post