Recordaantal kinderen met kinderopvangtoeslag in 2017

In 2017 keerde de Belastingdienst voor 882.000 kinderen kinderopvangtoeslag uit. Dit aantal was nog nooit zo hoog. Huishoudens die de kinderopvangtoeslag ontvingen, behoorden grotendeels tot de hogere inkomensgroepen. De toeslagontvangers betaalden gemiddeld 31 procent van de opvangkosten zelf. Dat meldt het CBS.

Aantal kinderen op opvang stijgt

Kinderopvangtoeslag wordt uitgekeerd voor het gebruik van formele opvang in een kindercentrum of via een geregistreerd gastouderbureau. Ten opzichte van 2016 steeg het aantal kinderen met deze toeslag met 64.000. De groei gold uitsluitend voor dagopvang en buitenschoolse opvang in kindercentra. Het aantal kinderen dat door erkende gastouders werd opgevangen, bleef nagenoeg gelijk.

Toeslag naar hoogste inkomensgroepen

Het merendeel van de huishoudens die kinderopvangtoeslag kregen, heeft een relatief hoog besteedbaar inkomen. In 2017 behoorde ruim 62 procent van de huishoudens met kinderopvangtoeslag tot de 30 procent hoogste inkomens. Deze groep declareerden gemiddeld ruim 7.000 euro aan opvangkosten, ruim 1.000 euro meer dan huishoudens in lagere inkomensgroepen. Dat komt vooral omdat de hoogste inkomens gemiddeld de meeste opvanguren declareerden.

Eigen bijdrage

De bijdrage die huishoudens zelf voor kinderopvang betalen, loopt op met het besteedbaar inkomen. De hoogte van de eigen bijdrage varieerde van gemiddeld 550 euro in de lagere inkomensgroepen tot gemiddeld 3.500 euro in de hoogste inkomensgroep. Huishoudens in de lagere inkomensgroepen betaalden zelf 10 procent van de gedeclareerde opvangkosten. Voor huishoudens in de hoogste inkomensgroep kwam de helft van de kosten voor eigen rekening.

  • Vond u dit bericht waardevol?
  • Ja   Nee
Share this post