Richtlijnen inrichtingseisen zakelijke bestelauto gepubliceerd

Het ministerie van Financiën heeft de interne richtlijnen die de Belastingdienst hanteert bij de beoordeling van de inrichtingseisen van zakelijke bestelauto’s gepubliceerd. De publicatie volgt na een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB-verzoek).