Snel gaat hoge belastingrente niet verlagen

Staatssecretaris Menno Snel van Financiën gaat de hoge rente die de Belastingdienst in rekening brengt bij late betaling niet verlagen. De budgettaire gevolgen als deze rente verlaagd wordt, is geschat op 125 miljoen euro. Snel kan het geld niet missen, schrijft hij aan de Tweede Kamer. Particulieren moeten nu 4 procent belastingrente betalen op vorderingen van de fiscus en bedrijven 8 procent, aldus het FD.

Onterecht rente betalen

Uit het onderzoek naar het stelsel blijkt dat Snel toch op drie punten moet ingrijpen. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat een belastingplichtige keurig op tijd aan zijn verplichtingen voldoet, maar toch rente moet betalen. De reden hiervoor is dat de aangiftetermijn weliswaar is verlengd tot 1 mei, maar formeel is blijven staan op 1 april. Daardoor kan het komen dat iemand die in april nog aangifte doet, toch belastingrente moet betalen.

Erfbelasting en vennootschapsbelasting

Een andere twee knelpunten doen zich voor bij de erfbelasting en vennootschapsbelasting. Ook daar kan het gebeuren dat de belastingplichtige rente moet betalen, ondanks tijdige aangifte en aanslag. Snel wil het mogelijk maken dat er dan geen belastingrente meer wordt geheven.

Wet aanpassen

In de wet staat echter dat geen belastingrente in rekening wordt gebracht als de aangifte binnen vier maanden wordt ingediend. Wie dus in april en mei nog aangifte doet, moet daar volgens de huidige regeling voor boeten. Snel vindt dit ongewenst en wil dit aanpassen. De kosten van aanpassing bedragen 12 miljoen euro.

  • Vond u dit bericht waardevol?
  • Ja   Nee
Share this post