Speciale commissie bekijkt derivatenklachten

Mkb’ers met klachten over de compensatieregeling voor hun rentederivaten kunnen voortaan terecht bij een speciaal daarvoor ingestelde onafhankelijke geschillencommissie. Het gaat om de ingewikkelde financiële producten die banken aan duizenden ondernemers hebben verstrekt. Onder meer boeren en binnenvaartschippers zijn daardoor in grote financiële moeilijkheden gekomen.