SRA reageert op Consultatie Herziening Wbft

Accountants- en adviesorganisatie SRA heeft kanttekeningen geplaatst bij de herziene Wet bekostiging financieel toezicht. Aangezien de gebruiker zijn eigen toezicht betaalt, pleit SRA ervoor om de overgebleven gelden na verrekening weer terug te geven aan de markt. De SRA vindt dat een principiële keuze.