Staatssecretaris benadrukt fiscale voordelen voor start-ups

Volgens Menno Snel, staatssecretaris van Financiën, doet Nederland er alles aan om fiscaal aantrekkelijk te zijn voor start-ups. Dat blijkt uit de beantwoording van Kamervragen over de fiscale behandeling van de financiering van start-ups naar aanleiding van een uitzending van Buitenhof. In deze uitzending beschreef Prins Constantijn namens StartupDelta verschillende mogelijkheden om Nederland aantrekkelijker te maken voor start-ups, waaronder in de fiscaliteit.

Liquiditeit

Kamerlid Lodders (VVD) wijst de staatssecretaris erop dat start-ups problemen hebben om financieel rond te komen, omdat zij niet over voldoende liquiditeit beschikken om concurrerende salarissen te kunnen betalen. Snel geeft aan zich hiervan bewust te zijn, maar stelt ook dat het vorige kabinet fiscale maatregelen heeft onderzocht die bij zouden kunnen dragen aan de groei van start-ups.

Maatregelen vorig kabinet

De maatregelen die het vorige kabinet heeft onderzocht, hadden betrekking op de gebruikelijkloonregeling, durfkapitaal en werknemersparticipaties. In het Belastingplan 2017 is vervolgens de gebruikelijkloonregeling aangepast, waardoor het gebruikelijk loon van de directeur-grootaandeelhouder van de start-up op het minimumloon kan worden gesteld. Een maatregel om investeringen in start-ups te stimuleren langs de fiscale weg bleek niet uitvoerbaar. Uiteindelijk is er toen voor gekozen om 23 miljoen euro beschikbaar te stellen voor een niet-fiscale co-investeringsregeling. In een dergelijke regeling investeert de overheid met een private investeerder mee. Tot slot is begin dit jaar een gedeeltelijke vrijstelling voor werknemerparticipaties geïntroduceerd (aandelenoptiemaatregel).

Salaris in opties

Een idee dat in het programma Buitenhof naar voren kwam, was het fiscaal aantrekkelijker maken voor startende ondernemers om salaris aan werknemers in opties uit te keren. Snel benadrukt dat het nu ook al fiscaal aantrekkelijk is om salaris aan werknemers in opties uit te keren. In de huidige fiscale regelgeving worden aandelenopties pas gewaardeerd en belast op het moment van uitoefening van die opties. Daarnaast hebben start-ups de mogelijkheid om aan werknemers toegekende aandelenoptiepakket voor maar 75 procent in heffing van de loonbelasting te betrekken bij uitoefening van die opties. Dit kan maximaal resulteren in een onbelast loon van 12.500 euro. Bij de evaluatie van de gebruikelijkloonregeling wordt gekeken of de regelgeving rond aandelenopties moet worden verruimd.

  • Vond u dit bericht waardevol?
  • Ja   Nee
Share this post