Steeds vaker geschillen tussen fiscus en multinationals

Multinationals hebben steeds vaker problemen met de belastingdiensten van de landen waarin zij actief zijn. Het internationale advocatenkantoor Baker McKenzie schat dat bij de vijfhonderd grootste multinationals de meningsverschillen over ruim 75 miljard dollar winst gaan. De digitalisering wordt als belangrijkste oorzaak van de toegenomen onenigheid genoemd. Dat meldt FD.

Onderzoek

Vorige week publiceerde Baker McKenzie de resultaten van een onderzoek waarvoor 150 bedrijven uit de Fortune 500 ondervraagd werden. Zes van de tien respondenten gaf aan dat het aantal belastinggeschillen de laatste vijf jaar is toegenomen. Een iets hoger percentage voorspelt dat het geld dat ze kwijt zijn aan de geschillen ook de komende vijf jaar blijft stijgen. De resultaten van het onderzoek bevestigen dat multinationals steeds vaker problemen hebben met belastingautoriteiten over hoeveel winstbelasting zij moeten betalen.

Digitalisering

Het probleem is hoe moet worden bepaald hoe en waar bedrijven waarde creëren”, zegt Antonio Russo, voorzitter belastingzaken Europa, Midden-Oosten en Afrika bij Baker McKenzie in Amsterdam. “Daar worstelt iedereen mee. Door de digitalisering is een volledig nieuwe situatie ontstaan. Het internationale belastingsysteem is daar nog niet op ingesteld.”

Googletaks

In de Europese Unie wordt al gesproken over een zogenaamde ‘Googletaks’. Deze belasting voor grote internetbedrijven is gebaseerd op omzet, maar is bedoeld om een deel van de winst te belasten in landen waar de gebruikers zitten. Er is nog geen overeenstemming over de digitale taks. Het zou om een tijdelijke heffing moeten gaan, in afwachting van internationale consensus.

Spanning in Nederland

Russo ziet ook in Nederland de spanning tussen fiscus en belastingplichtigen oplopen. De Belastingdienst is minder bereid afspraken te maken, omdat die onder een vergrootglas liggen. Bedrijven zijn voorzichtiger met rulings, omdat zij bang zijn dat commercieel gevoelige informatie openbaar wordt.

  • Vond u dit bericht waardevol?
  • JaNee
Share this post