‘Stelsel toeslagen is te ingewikkeld’

De toeslagen en inkomensvoorzieningen voor mensen met een laag inkomen moeten veel simpeler worden. Het huidige, ingewikkelde stelsel werkt het ontstaan van schulden soms juist in de hand. Dat schrijft NRC naar aanleiding van een brief van gemeenten, sociale diensten en drie andere organisaties aan de Tweede Kamer.

Flinke terugvordering

Mensen met een laag inkomen, komen in aanmerking voor huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag, maar bijvoorbeeld ook kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en waterschapsbelasting. Elke regel heeft zijn eigen voorwaarden. Dat zorgt ervoor dat wie een fout maakt, soms opeens honderden euro’s terug moet betalen. Dat leidt bijvoorbeeld tot problemen bij flexwerkers en zzp’ers met een wisselend inkomen.

Prinsjesdag

Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken heeft de krant in een reactie laten weten dat het kabinet het voornemen heeft om de toekomst van het toeslagenstelsel te onderzoeken. Op Prinsjesdag zal daar meer over bekend worden.

  • Vond u dit bericht waardevol?
  • Ja   Nee
Share this post