Terecht pleidooi voor autonomie van belastinginspecteur

Productiefactor

Dinsdag riepen de belastinghoogleraren Hans Gribnau en Leo Stevens belastinginspecteurs op pal te staan voor hun bijzondere rol als intermediair tussen enerzijds de overheid en anderzijds burgers en bedrijven. De inspecteurs zijn net als artsen en docenten een publieke beroepsgroep die in de knel is geraakt. In hun geval vormt de geautomatiseerde massale gegevensverwerking tegelijkertijd een onmisbaar hulpmiddel voor hun werk als een bedreiging voor de zelfstandigheid in de beoefening daarvan.

‘Van oudsher is binnen de Belastingdienst de mens de belangrijkste productiefactor’, schreef de commissie die onderzoek deed naar de uit de hand gelopen vertrekregeling bij de fiscus in haar vorig jaar verschenen eindrapport. Die productiefactor wordt in toenemende mate gecombineerd met de inzet van ICT en Informatie Voorziening, vervolgt de onderzoekscommissie.

Verlengstuk

In dit licht waarschuwde Stevens dinsdag dat de belastinginspecteur zich niet moet laten degraderen tot een verlengstuk van de computersystemen. De autonomie van de inspecteur is wettelijk vastgelegd met de bepaling dat hij of zij de belastingaanslag vaststelt.

Belastingen kunnen diep ingrijpen in het bestaan van burgers en bedrijven. Het is op de eerste plaats de verantwoordelijkheid van regering en parlement dat dit ingrijpen niet onredelijk of onrechtvaardig uitpakt. Maar als complexiteit van wetgeving in combinatie met bijzondere omstandigheden evident toch tot zo’n uitkomst leiden, dienen burgers en bedrijven erop te kunnen vertrouwen dat de belastinginspecteur hun gerechtvaardigde verwachting van een faire behandeling meeweegt bij het opleggen van de belastingaanslag, aldus het FD.

The post Terecht pleidooi voor autonomie van belastinginspecteur appeared first on Nextens.