Trustsector-prominent spreekt van belastingbesparing, niet van ontwijking

Met grote tegenzin van Gregory Elias, een bekend figuur binnen de trustsector, werd hij op de derde dag verhoord door de Parlementaire ondervragingscommissie. Volgens Elias werkt de trustsector volledig transparant en binnen de kaders van de wet. Of het ook moreel aanvaardbaar is, is voor hem niet belangrijk.