Tuchtklachten tegen NBA-bestuur en Raad van Toezicht

Een accountantskantoor heeft tuchtklachten ingediend tegen 26 accountants, waaronder meerdere (voormalige) leden van het bestuur van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en de Raad van Toezicht. De accountants zijn betrokken geweest bij de totstandkoming van een negatief oordeel over hun kwaliteitsstelsel.