Veel bedrijven te laat met publicatie jaarrekening

Handelsregister

Van de onderzochte bedrijven was 12% te laat met het opmaken van de jaarrekening, wat toen binnen elf maanden na afloop van het boekjaar moest gebeuren. Maar liefst 41% deponeerde de jaarstukken te laat bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Laksheid

Volgens hoogleraar externe verslaggeving Ruud Vergoossen wordt dit vooral veroorzaakt door laksheid, maar ook zijn er bedrijven die hun jaarstukken uit concurrentieoverwegingen zo laat mogelijk openbaar maken.

Boete

Bedrijven die de jaarrekening te laat publiceren, riskeren een boete van € 20.000. Maar in de praktijk wordt vrijwel nooit een boete opgelegd. En als een bedrijf wel een boete krijgt, is deze meestal niet hoger dan een paar honderd euro.

 

The post Veel bedrijven te laat met publicatie jaarrekening appeared first on Nextens.