Vergoeding converteerbare obligaties niet fiscaal aftrekbaar

Converteerbare obligaties zijn obligaties die verliezen absorberen wanneer het kapitaal van een bank of verzekeraar onder een bepaald niveau zakt. De vergoeding die banken en verzekeraars betalen over deze specifieke instrumenten zal per 1 januari 2019 niet langer fiscaal aftrekbaar zijn.

Belastingplan 2019

Dit heeft het kabinet vrijdag besloten. De afschaffing van de maatregel wordt opgenomen in het pakket Belastingplan 2019 en levert jaarlijks circa 150 miljoen euro op. In augustus wordt besloten op welke wijze deze opbrengst wordt aangewend.

Gezonde sector

Het besluit moet bijdragen aan een gezonde financiële sector. Hierbij worden banken en verzekeraars gestimuleerd om meer eigen vermogen aan te houden ten opzichte van de schulden die zij hebben. Dit sluit aan bij internationale afspraken en adviezen sinds de financiële crisis om banken voor de toekomst weerbaarder te maken.  De mogelijkheid om de vergoeding af te trekken past niet langer binnen het ingezette kabinetsbeleid.

Staatssteunbezwaren

Door het afschaffen van de maatregel wordt daarnaast tegemoet gekomen aan de staatssteunbezwaren van de Europese Commissie. Indien aan deze bezwaren niet tegemoet gekomen zou worden, bestaat de kans dat de Commissie een formeel staatssteunonderzoek start. Dit zou kunnen leiden tot het besluit dat de reeds verleende staatssteun aan banken en verzekeraars teruggevorderd moet worden. De Europese Commissie lijkt echter geen formele staatssteunprocedure na te streven als Nederland in dit stadium preventief aan de geuite bezwaren tegemoetkomt.

  • Vond u dit bericht waardevol?
  • Ja   Nee
Share this post