Versobering 30%-regeling houdt stand

Het kabinet is van plan de 30%-regeling per 1 januari 2019 te verkorten van acht naar vijf jaar. De bezuiniging op de fiscale vrijstelling van 30% op het loon van de buitenlandse werknemers moet 284 miljoen euro opleveren voor de schatkist. Vanaf 2019 gaat de duur van de fiscale tegemoetkoming omlaag van acht naar vijf jaar, zonder overgangstermijn.

Evaluatie 30%-regeling

Het verkorten van de looptijd van de 30%-regeling per 1 januari 2019 is gebaseerd op de evaluatie door Dialogic dat de regeling in ruim 80% van de gevallen niet langer dan vijf jaar wordt gebruikt. Van de circa 20% van de gebruikers die de 30%-regeling langer dan vijf jaar gebruikt, vestigt een substantieel deel zich niet tijdelijk, maar langdurig in Nederland. Op 31 mei 2018 heeft de vaste commissie voor Financiën een aantal vragen aan de staatssecretaris voorgelegd over de evaluatie van de 30%-regeling. De staatssecretaris heeft de vragen inmiddels beantwoord.

Overgangsrecht juridisch niet noodzakelijk

De leden van vrijwel alle fracties hebben vragen gesteld over het niet opnemen van overgangsrecht voor bestaande gevallen. “Het uitgangspunt is dat wetswijzigingen onmiddellijke werking hebben, dat wil zeggen dat zij ook van toepassing zijn op bestaande gevallen”, reageert Staatssecretaris Menno Snel van Financiën. “In uitzonderingssituaties kan er afgeweken worden van deze onmiddellijke werking. Het gaat daarbij om een afweging van de belangen van degenen die worden geraakt door de nieuwe wetgeving, in dit geval de werknemers waarvoor de 30%-regeling reeds wordt toegepast, tegen de belangen van andere belastingplichtigen die geen tegemoetkoming krijgen. Ik acht een overgangsrecht juridisch niet noodzakelijk.”

Individueel geïnformeerd

In juni van dit jaar zijn de werknemers en werkgevers die het betreft door de Belastingdienst over de voorgenomen wijziging geïnformeerd. “Hiermee zijn belanghebbenden ruim een half jaar voorafgaande aan de beoogde inwerkingtreding van de wetswijziging individueel geïnformeerd”, aldus Snel.

Vestigingsklimaat

Vanuit de praktijk is er ook aardig wat kritiek op het versoberen van de 30%-regeling. Het Register Belastingadviseurs stelt bijvoorbeeld dat inperking van de 30%-regeling Nederland fiscaal minder aantrekkelijk maakt. Volgens de evaluatie is de regeling echter geen doorslaggevende factor voor de vestigingsplaatskeuze, hoewel het volgens Dialogic in diverse situaties wel ‘het dubbeltje net de goede kant op laat vallen. Tegelijkertijd zal het effect naar verwachting beperkt zijn, omdat omringende landen in het algemeen ook een termijn van vijf jaar hanteren.

  • Vond u dit bericht waardevol?
  • Ja   Nee
Share this post