Voortgangsrapportage onderzoek reorganisatie Belastingdienst

‘Er is veel werk verzet in de afgelopen maanden, maar de verbouwing is nog niet afgerond’, concludeert staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën in de voortgangsrapportage implementatie aanbevelingen Commissie onderzoek Belastingdienst. Volgens hem begint de uitwerking van de dertien aanbevelingen zichtbaar te worden.