Wiebes erkent verwarring rond verplichting gebruik hypotheekrenteaftrek

Belastingplichtigen zijn verplicht om de aangifte juist en volledig in te vullen. Dat schrijft staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën aan de Kamer als antwoord op de verwarring rondom de hypotheekrenteaftrek. Hij erkent dat een eerdere Kamerbrief hierover explicieter had moeten zijn en begrijpt de verwarring.