Woensdag gehaktdag in de Tweede Kamer

Het is weer zover: Verantwoordingsdag in de Tweede Kamer, ook wel gehaktdag genoemd in Den Haag. Vandaag biedt de regering een hele berg jaarverslagen aan en een oordeel van de Algemene Rekenkamer. Daarnaast legt het kabinet verantwoording af over de uitgaven en het beleid van het afgelopen jaar.