Zelfstandigen met personeel hebben het meeste vermogen

Zelfstandigen met personeel (zmp’ers) hebben fors meer vermogen dan werknemers en zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Begin 2016 bedroeg het doorsnee vermogen van een zmp’er 217 duizend euro. Bij zzp’ers lag dit op 101 duizend euro en bij werknemers op 23 duizend euro. Dat meldt het CBS.

Zmp’ers hebben 2 ton vermogen

De helft van de zmp’ers had begin 2016 minimaal 200 duizend euro aan vermogen. Van de werknemers had nog geen 20 procent een vermogen van 200 duizend euro of meer. Van de groep zelfstandigen had 37 procent een vermogen van ten minste twee ton.

Kwart zzp’ers heeft negatief vermogen

Bijna een vijfde van de zmp’ers was het vermogen negatief of schommelde dit tussen de 0 en de 5 duizend euro. Bij zzp’ers had 19 procent een negatief vermogen en 5 procent had geen of maar een klein vermogen van maximaal 5 duizend euro. Bij werknemers komt een negatief vermogen vaker voor, namelijk in 29 procent van de gevallen.

Hoogste vermogen in landbouw

Zelfstandigen met en zonder personeel die actief zijn in de landbouw, bosbouw en visserij hebben het grootste vermogen. Een deel van dit vermogen zit in de onderneming en is vaak grond. Zij worden op afstand gevolgd door zelfstandigen in de financiële dienstverlening. Het laagste vermogen hebben zelfstandigen in de cultuur en creatie.

  • Vond u dit bericht waardevol?
  • JaNee
Share this post